Kindercoaching (4 tot 12 jaar) en adolescentencoaching (13 tot 18 jaar)

Kindercoaching

Na jaren al actief te zijn als coach, heb ik de stap gewaagd naar de boeiende opleiding als kindercoach. Wat een verrijking alweer!

Kinderen communiceren doorgaans oprecht en vertrouwen het individu.

Als door bepaalde situaties, patronen die zich hebben opgebouwd, het kind zijn/haar spontaneïteit verliest, kan het zich beschermen achter een gewijzigd gedrag.

Kinderen die :

- angstig zijn

- gepest worden

- snel de moed verliezen

- snel boos worden

- perfectionistisch zijn

- moeilijk kunnen kiezen

- moeite ervaren bij gewijzigde gezinssituaties

- niet 'neen' durven zeggen

- stil zijn

- moeilijk kunnen kiezen

- ....

Kindercoaching is een krachtig middel om kinderen met een gewijzigd gedragspatroon te helpen.

Kinderen leren snel deze lastige patronen om te buigen naar positiviteit, en kunnen vrij snel dit gedrag goed verder hanteren.

Ook ouders kunnen dankzij de kindercoaching tot inzichten komen:

- communiceren we niet zo goed?

- spenderen we ECHTE qualitytime met onze kinderen?

- geven we hen de juiste waarden en normen mee?

- zijn we zelf dupe van deze gehaaste maatschappij?

- missen we structuur in ons leven/gezin?

- lopen we onszelf voorbij?

Met een intake, zonder het kind, maken we kennis; de situatie wordt besproken en ik leg mijn werkwijze/methodiek uit.

Blijkt dat het kind moet worden ondersteund door een kinderpsychiater of psycholoog, meld ik dit onmiddellijk en wordt er (tijdelijk) geen traject gestart.

Kindercoaching wordt al naargelang de leeftijd, situatie, het kind zelf, aangepast.

Ik werk met spel, tekeningen, knutselactiviteit, muziek en  beweging, gespecialiseerde werkboekjes, opdrachtenschriftjes, ...

Door deze activiteiten komt het kind dichtbij zichzelf te staan .

Erg belangrijk is dat ik focus op emoties ventileren en het kind zijn/haar eigen emoties verkent, aanvaardt  en begrijpt.

Kindercoaching is GEEN  therapie maar een tool om het kind dicht bij zijn talenten en vaardigheden te brengen, waardoor emoties in balans komen te staan en negatieve patronen vervagen.

Aangezien het kind minderjarig is, dient een informed consent door (liefst) beide ouders getekend te worden

Het kind moet uiteraard akkoord zijn met het coachingtraject.

Elke sessie duurt 45-60 minuten en kost €55.

Let wel:  kindercoaching wordt enkel in kantoor Schilde gegeven.

 

Analyse kindertekeningen

Analyse kindertekeningen wordt vaak tijdens het traject toegepast. Tekeningen geven informatie over het moment zelf, en weerspiegelen zaken die zich onbewust afspelen, zoals:

angst, verdriet, hoop, transformatie, verandering, afsluiting, boosheid, blijheid,....

Kindertekeningen worden nooit diagnostisch gebruikt maar gaan extra steun en verduidelijking geven bij vragen van de ouders.

Kindertekeningen geven vooral verduidelijking rond de emoties van het kind en kunnen daarom veel informatie geven naast de coaching.

 

Zuiver analyse van een kindertekening kost €35, met de bespreking erna van ongeveer 30 minuten, telefonisch of op de praktijk.

Adolescentencoaching

Jongeren hebben tijdens hun pubertijd veel vragen, onzekerheden, twijfels, en focussen vaak op wat de ander van hen denkt of zegt.

Sociale media zijn hier een belangrijke factor waardoor ze soms hun eigenheid verliezen.

Hun zelfbeeld staat wat scheef en het maakt hen ongelukkig en onzeker.

Jongeren die een negatief zelfbeeld hebben kunnen :

Twijfelen,

Stil worden

Luid worden

Perfectionisch worden

Dwanghandelingen gaan uiten

Moeilijk beslissingen nemen

....

Hierbij sta ik ze bij om bepaalde patronen om te buigen en hen positiever in het leven te doen staan.

Corona zorgde voor een gedwongen isolatie en net jongeren hebben social contact nodig waardoor de nood aan hulp groter werd de laatste jaren.

Elke sessie duurt 1 uur en kost €55.

Locatie: Kantoor Schilde

​​​