In de pers

 
Vijftiger wordt de nieuwe dertiger

Het valt niet mee een vijftiger te zijn. Normaal heeft deze leeftijdsgroep, met vooral vaste contracten, weinig last van slechte tijden op de arbeidsmarkt.

Maar de afgelopen jaren waren niet normaal, waardoor ook bij deze leeftijdsgroep de werkloosheid is opgelopen. Bovendien bleek werkloosheid juist in deze leeftijdsgroep erg hardnekkig. Terwijl jongere generaties weer werk vinden, zit ruim 60% van de werkloze vijftigers al een jaar zonder werk.

 

Tegelijkertijd is de veilige haven van het pensioen nog ver weg. Niet voor niets zie je juist in deze groep een armoedepiek ontstaan, terwijl armoede normaal afgesproken afneemt met de leeftijd.

 

Toch is er hoop voor de vijftiger. Die zit in de macht van het getal. Nog maar tien jaar geleden was deze groep, afgezien van tieners en zestigplussers, de kleinste op de arbeidsmarkt. Er werkten toen ruim 1,5 miljoen vijftigers. Een stuk minder dan de meer dan 2 miljoen dertigers, die in de ogen van veel werkgevers vaak aantrekkelijker lijken.

 

Inmiddels zijn de rollen omgedraaid en zijn er ruim 150.000 meer werkende vijftigers dan dertigers. Nog even en vijftigers zijn de grootste groep werkenden in Nederland en kan geen werkgever meer om hen heen.

 

Niet alleen zijn er nu meer vijftigers dan vroeger, het is ook een meer diverse groep: meer vrouwen, meer hogeropgeleiden, meer zelfstandigen en ook meer mensen met flexibele werkervaring. Laat ik het maar gewoon zeggen: vijftig wordt het nieuwe dertig.

 

De auteur, Peter Hein van ­Mulligen, is hoofdeconoom bij het CBS.

Waarom de Zweden amper burn-outs kennen

Trui Engels Redactrice Knack.be

14/12/16 om 10:31

Wat kunnen we leren van de Zweden over geluk en werk-privébalans? Maak kennis met de Zweedse levensfilosofie 'lagom'.

De Scandinaviërs kennen de kunst van het leven. Bij de Denen heet dit 'hygge', de Zweden noemen het 'lagom'. Met het eerste concept maakten we dit najaar al uitgebreid kennis dankzij de veelheid aan literatuur die daarover onze boekenwinkels bereikte.

Maar ook de Zweden hebben hun eigen geluksfilosofie. Die is samen te vatten in het woord: 'lagom'. Lagom betekent zoiets als 'niet te veel, niet te weinig, net goed', of ook nog 'optimaal, adequaat'. Je kan bijvoorbeeld een lagom aantal vleesballetjes in je bord hebben of in een lagom huis wonen.

De lagom-mentaliteit heeft al dan niet terecht in Zweden en ver daarbuiten bijna mythische proporties aangenomen, die weerklinken in de vaak gebruikte uitdrukking 'Lagom är bäst', ( 'Net genoeg is het beste'). Je kan het vergelijken met het Engelse 'Less is more', wat door critici weleens als middelmatigheid en conformisme omschreven wordt, maar door fans van lagom (vooral de naar geluk zoekende niet-Zweden) beschouwd wordt als een 'duurzaam alternatief voor de graaicultuur en het consumentisme, de vereenzelviging van een minder competitieve, meer medelevende maatschappij waarin consensus en gelijkheid centraal staan'.

Maar wat heeft lagom nu te maken met het vermijden van een burn-out? Hoewel ze gedreven zijn en hard werken, vinden Zweden bijvoorbeeld niet dat ze één moeten zijn met hun job. Ze verkiezen middelmatigheid, balans en collectiviteit boven individualisme, hiërarchie en overwerk. Ze werken met andere woorden niet te weinig, maar ook niet te veel. Zo liggen de meeste Zweedse bedrijven er verlaten bij na 17 uur. Ook Zweedse werkgevers onderschrijven het belang van een goede werk-privébalans door hun werknemers bijvoorbeeld een fitnessabonnement en flexibele uren te geven in functie van de kinderen. Ze geven hun personeel vertrouwen door hen af en toe vroeger te laten vertrekken zodat ze, wanneer nodig, meer geneigd zijn dat extraatje meer te doen voor het bedrijf.

Ook de protestantse achtergrond van de Zweden, met een strenge arbeidsethiek en veel discipline, speelt een rol in de strikte scheiding tussen werk en vrije tijd. Door werk en privé duidelijk te scheiden, hebben de Zweden meer rust en wordt de kans op burn-outs kleiner.

Zweden hebben ook 25 wettelijke vakantiedagen terwijl heel wat grote bedrijven hun werknemers zelfs nog meer vrijaf geven. Daarnaast experimenteert het land al langer met de 6-urendag. In heel wat bedrijven en organisaties die de verandering al hebben ingevoerd, merkt men dat het personeel gelukkiger, productiever en creatiever is. Het is een bewijs voor de stelling dat wanneer het personeel zich beter voelt, ze ook beter gaan werken. Een win-winsituatie, dus.

Een door de overheid gesubsidieerd experiment is bijvoorbeeld het rusthuis van Svartedalen in Götenburg. Daar werken 68 verpleegsters sinds februari 2015 gedurende een periode van twee jaar zes uur per dag voor een 8-urenloon. Bedoeling is om te zien of een kortere werkdag de productiviteit doet toenemen. Uit voorlopige gegevens van het personeel in Svartedalen en een controlegroep blijkt dat verpleegsters die zes uur per dag werken de helft minder ziek zijn dan de controlegroep. Bovendien zijn ze 2,8 keer minder geneigd om verlof te nemen in een periode van twee weken.

'Als de verpleegsters meer aan het werk en gezonder zijn, doet dat de continuïteit in de instelling stijgen', zegt een van de onderzoekers van het project. 'Dat betekent een hogere kwaliteit van de zorg.' Minder verrassend is dat de verpleegsters 20 procent gelukkiger zijn en meer energie hebben in hun werk en in hun privéleven. Dit resulteert in 64 procent meer activiteiten met de bewoners van het rusthuis.

Koffie met taart

En wie Zweden zegt, zegt natuurlijk ook 'fika'. Fika is de beroemde Zweedse koffie-met-taart-pauze op het werk. De fika is heilig in Zweden en wordt zo'n twee tot drie keer per dag gehouden op vastgezette tijden. In veel bedrijven is het zelfs verplicht, want soms ontstaan de beste ideeën tijdens de koffiepauze. Bovendien heerst in Scandinavië een discussiecultuur met een redelijk vlakke hiërarchie waardoor iedereen zijn zegje durft te doen tegen de baas. Belangrijk voor de werfsfeer en de motivatie.

 

Maar fika is meer dan een leuke babbel met een latte en roomsoes in de hand. In Zweden betekent het een moment om te vertragen en de goede dingen van het leven te waarderen. Er hoeft zelfs geen koffie aan te pas te komen. Je kan het alleen doen, met collega's of met vrienden, thuis op de bank, op het werk of in een park. Het belangrijkste is dat je het doet, dat je even nadenkt over wat je aan het doen bent. Even op de rem gaan staan en halt houden. Het is een luxe in deze hectische wereld.

 
 

"Burn-out treft vooral jongeren tussen 25 en 35 jaar""Burn-out treft vooral jongeren tussen 25 en 35 jaar"

"Burn-out treft vooral jongeren tussen 25 en 35 jaar"

20 procent van de 25 tot 35-jarigen staat 's morgens moe op

Vooral jonge mensen tussen de 25 en 35 jaar vallen ten prooi aan burn-out, dat zei neuropsychiater Theo Compernolle gisteren op Eén. De reden daarvoor is dat ze te ondoordacht omgaan met technologie: “Via onze smartphones en computers staan we voortdurend met elkaar in verbinding, dat put ongelofelijk uit.” De oplossing? Een bewustere omgang met media en werken in blokken.

 

Al tientallen jaren voert neuropsychiater Theo Compernolle onderzoek naar het fenomeen burn-out, de laatste jaren zag hij daarin een opmerkelijke verschuiving optreden. “Terwijl burn-out vroeger iets was dat optrad bij mensen boven de 45 jaar, is het nu vooral de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar die er last van heeft”, zegt hij. “20 procent van de 20 tot 35-jarigen staat ’s morgens zelfs moe op.”

 

De reden voor die collectieve uitputting bij onze jonge medemens? Een verkeerd gebruik van technologie. “Technologie is een mooi ding om met elkaar verbonden te blijven, maar we gebruiken het vandaag zonder de handleiding van ons eigen brein in acht te nemen”, zegt Compernolle.

“Doordat we voortdurend met elkaar in verbinding staan, bevindt ons brein zich ook voortdurend in een soort van alarmfase. Dat creëert bijzonder veel stress.” Bovendien zorgt die continue verbondenheid er ook voor dat we voortdurend uit onze concentratie gehaald worden door berichten die binnenlopen. “Dat zorgt ervoor dat we gaan multitasken, wat pathetisch slecht is voor je efficiëntie en voor de kwaliteit en kwantiteit van je werk. Wie multitaskt heeft vier keer meer tijd nodig om slechter werk te presteren, om meer fouten te maken én meer stress te ervaren.”

 

Wie zijn productiviteit wil verhogen, en zijn stressniveau opnieuw naar omlaag wil zien gaan, doet er volgens de neuropsychiater dan ook goed aan zijn tijd in blokken onder te verdelen. “Stel blokken in waarin je de technologie even volledig naast je neerlegt, waarin je je even helemaal onderdompelt in je werk en alle vormen van afleiding uitschakelt.” 

 

Loopbaanbegeleding is belangrijk.

 

VEEL TE VEEL ontevredenheid op het werk, met werkverzuim als gevolg.

Aan de hand van testen en intensieve gesprekken vinden we op 4 uur wat je energievreters/gevers zijn in je job.

Profiteer van de loopbaancheque, hij kost maar 40 euro! We zijn erkende begeleiders en scoren met maximale klantentevredenheid.

 

Aantal mensen met burn-out verdubbeld in vijf jaar (en dat is nog maar topje van ijsberg)

(19-11-16, 10.08u - Bron: Belga/De Morgen)

Het aantal mensen dat kampt met een burn-out is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Vorig jaar telde het Riziv, het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, 8.208 mensen met een burn-out, onder wie 555 zelfstandigen. In 2010 ging het nog om 4.574 loontrekkenden. Dat schrijft La Dernière Heure.

Dit cijfer is echter nog maar het topje van de ijsberg want het Riziv neemt enkel de mensen in rekening die al langer dan een jaar out zijn. Volgens HR-dienstverlener Securex kampt een werknemer op 10 met een burn-out.

Aangepast werk voor wie hersteld is van burn-out

(Het Belang van Limburg, 15 september 2016)

 
Vrijdag bezocht minister De Block een project in Zonhoven dat langdurig zieken weer aan de slag helpt. “De minister had zelf om dat bezoek gevraagd. Ze was erg geïnteresseerd in onze aanpak”, zegt directeur Yves Moriën.
Wie na een burn-out aan de slag gaat, is vaak een ander mens. Daar moet het bedrijf rekening mee houden. Vaak zeggen bedrijven tegen deze mensen: je krijgt je oude job terug. Dat is goedbedoeld, maar daarom niet goed voor die persoon. Die moet aangepast werk krijgen.“
Bazen weten vaak niet wat te doen tegen burn-out

(Het Laatste Nieuws, 6 juni 2016)

 
De inspectiedienst die toezicht houdt op het welzijn op het werk, gaat vanaf nu controleren of werkgevers voldoende doen om een burn-out te voorkomen bij hun werknemers.
 
“Werkgevers weten vaak niet goed wat ze concreet moeten doen om in regel te zijn. Maar ook de werknemer zelf is verantwoordelijk”, zegt psychologe Elke Van Hoof.
 
Minister De Block heeft het over ‘responsabilisering van werkgever én werknemer’. Gedeelde verantwoordelijkheid dus. Wie alle indicatoren bekijkt – niet alleen stress op het werk, maar ook zaken als eenzaamheid en algemeen ‘onwelbevinden’ – ziet een enorme pijn in de samenleving. Dat wil zeggen dat we naar een andere manier van leven moeten en dat we daar nog niet zo goed in slagen.